BẢNG GIÁ DỊCH VỤ!

Gói K81 - Basic

[Hỗ trợ về Website & Facebook]

1.299.000đ

Gói dịch vụ bao gồm:

Gói K81 - Pro

[Hỗ trợ về Website & Facebook]

2.799.000đ

Gói dịch vụ bao gồm:

Gói K81 - Vip

[Hỗ trợ về Website & Facebook]

5.299.000đ

Gói dịch vụ bao gồm:

Gói K81 - Web&Face
LIÊN HỆ

[Hỗ trợ về Website & Facebook]

Gói dịch vụ bao gồm:

[kkstarratings]
Gói K81 - Basic

[Hỗ trợ về Website]

999.000đ

Gói dịch vụ bao gồm:

Gói K81 - Pro

[Hỗ trợ về Website]

1.999.000đ

Gói dịch vụ bao gồm:

Gói K81 - VIP

[Hỗ trợ về Website]

2.999.000đ

Gói dịch vụ bao gồm:

Gói K81 - Website
LIÊN HỆ TƯ VẤN

[Hỗ trợ về Website]

Gói dịch vụ bao gồm:

[kkstarratings]
Gói K81 - Basic

[Hỗ trợ về Facebook]

499.000đ

Gói dịch vụ bao gồm:

Gói K81 - Pro

[Hỗ trợ về Facebook]

999.000đ

Gói dịch vụ bao gồm:

* Tặng 1 bài viết lên Website báo mới Gia Lai.

Gói K81 - VIP

[Hỗ trợ về Facebook]

2.499.000đ

Gói dịch vụ bao gồm:

* Giúp tăng Like, người theo dõi Fanpage cho Fanpage của bạn.

Gói K81 - Facebook
LIÊN HỆ TƯ VẤN

[Hỗ trợ về Facebook]

Gói dịch vụ bao gồm:

[kkstarratings]
0982222874