Facebook ADS


Facebook Ads là dịch vụ quảng cáo được cung cấp bởi Facebook. Dịch vụ này cho phép bạn cài đặt các chiến dịch quảng cáo với các target cụ thể về: ngân sách, khu vực địa lý, độ tuổi, giới tính, thiết bị, vị trí… và bài quảng cáo sẽ được Facebook phân phối tự động đến đúng phân nhóm đã chọn.

40 triệu Người dùng Facebook tại Việt Nam và hơn 1/3 trong số đó sử dụng Facebook để kinh doanh

75% Nhà tuyển dụng, quản lý đòi hỏi ứng viên lĩnh vực Marketing online có hiểu biết về Facebook

80% Cá nhân, doanh nghiệp dùng Facebook để quảng bá, kinh doanh sản phẩm

0982222874